Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach