Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

  KONCERT NOWOROCZNY
  30 - LECIE NASZEJ SZKOŁY
  PASOWANIE KLAS I - 26.10.2015
  PIKNIK RODZINNY 2015
  XVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHÓRÓW „O złota strunę…”
  Aleksandra Luberda laureatka III miejsca w kategorii I w Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym w Grudziądzu
  XXIV Myślenicki Festiwal Pieśni Chóralnej "Kolędy i Pastorałki"
  XXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
  XXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
  Warsztaty akordeonowe - prowadzenie - ad. AM w Krakowie Janusz Pater
  I OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW RYTMIKI SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST.
  Mikołaj
  Dzień Edukacji Narodowej
  Spotkanie Wigilijne
  Zabawa Karnawałowa
  Warsztaty z dr Piotrem Pławnerem
  Pasowanie klas I
  Koncert Noworoczny

Nieobecni nauczyciele:

Brak nieobecnych nauczycieli

Modernizacja z adaptacją akustyczną sali koncertowej PSM I stopnia w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych