Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

 1. Laureaci 
  V Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego
  „Mały Pianista
   
  Grupa I
   
  I miejsce
   
  Piotr Pustelak z Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
  Nauczyciel: mgr Anna Jureczko
   
  II miejsce
   
  Tomasz Kania ze Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie
  Nauczyciel: mgr Agnieszka Tęczar
   
  III miejsce
   
  Nie przyznano
   
  Wyróżnienie
   
  Julia Kuchta ze Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tymbarku
  Nauczyciel: mgr Joanna Miszke
   
  Noemi Rymarczyk z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego
  w Myślenicach
  Nauczyciel: mgr Anna Kusińska - Gablankowska
   
  Sonia Żurek ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych
  Nauczyciel: mgr Marta Machura - Czarakcziewa
   
   
   Grupa II
   
  I miejsce
   
  Maksymilian Cieślak z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Chorzowie
  Nauczyciel: mgr Sylwia Wawro – Pęckowska
   
  Mikołaj Cyprian Skolimowski z Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie
  Nauczyciel: mgr Urszula Buda
   
  Katarzyna Wojtyczka z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Targu
  Nauczyciel: mgr Urszula Krauzowicz
   
   
  II miejsce
   
  Pola Chruszczyk z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu Nauczyciel: mgr Agnieszka Spodymek
   
   
  III miejsce
   
  Nie przyznano
   
  Wyróżnienie
   
  Lubomir Hojsak z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach
  Nauczyciel: mgr Krystyna Wal
   
  Amelia Kałuża ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie
  Nauczyciel: mgr Iwona Poplawska-Zimowska
   
  Natalia Kokoszka z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie
  Nauczyciel: mgr Małgorzata Szumiec
   
  Amelia Orzechowska z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina
  w Nowym Sączu
  Nauczyciel: mgr Klaudia Syjud
   
  Dymitr Szostak z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie
  Nauczyciel: mgr Jolanta Tarnowska

   
  Grupa III
   
  I miejsce
   
  Franciszek Szymula z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego
  w Myślenicach
  Nauczyciel: mgr Elżbieta Leśniak
   
  Julia Wójcik ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie
  Nauczyciel: mgr Iwona Popławska-Zimowska
   
   
  II miejsce
   
  Roksana Ochel ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie
  Nauczyciel: mgr Iwona Popławska-Zimowska
   
   
  III miejsce
   
  Bartosz Frydel z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu Nauczyciel: mgr Agnieszka Spodymek
   
  Emilia Sienkiewicz z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Białymstoku
  Nauczyciel: mgr Justyna Marszałek
   
   
  Wyróżnienie
   
  Katarzyna Florek z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina
  w Nowym Targu
  Nauczyciel: mgr Urszula Krauzowicz
   
  Tomasz Jasek z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego
  w Myślenicach
  Nauczyciel: mgr Elżbieta Leśniak
   
  Miłosz Kawałek z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach
  Nauczyciel: mgr Jadwiga Zagórska
   
  Maria Kolary ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce
  Nauczyciel: mgr Izabela Grzybek
   
   
  Grupa IV
   
  I miejsce
   
  Angelika Słowik Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie
  Nauczyciel: mgr Anna Szajer  
   
  II miejsce
   
  Nie przyznano
   
  III miejsce
   
  Anna Michniak ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie
  Nauczyciel: mgr Iwona Popławska-Zimowska
   
  Weronika Prylińska z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Targu – Filia
  w Rabce Zdroju
  Nauczyciel: mgr Alicja Krupowska
   
  Wyróżnienie
   
  Tatiana Bryja z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Targu – Filia w Rabce Zdroju
  Nauczyciel: mgr Małgorzata Majda
   
  Krzysztof Głowacki z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego
  w Myślenicach
  Nauczyciel: mgr Agnieszka Tyrała
   
  Jagoda Nowak z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego
  w Myślenicach
  Nauczyciel: mgr Elżbieta Leśniak
   
  Hanna Szaro z Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie
  Nauczyciel: mgr Agnieszka Zaborniak
   
   
   Grupa V
  1. Laureaci
   V Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego
   „Mały Pianista
    
   Grupa I
    
   I miejsce
    
   Piotr Pustelak z Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie
   Nauczyciel: mgr Anna Jureczko
    
   II miejsce
    
   Tomasz Kania ze Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie
   Nauczyciel: mgr Agnieszka Tęczar
    
   III miejsce
    
   Nie przyznano
    
   Wyróżnienie
    
   Julia Kuchta ze Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tymbarku
   Nauczyciel: mgr Joanna Miszke
    
   Noemi Rymarczyk z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego
   w Myślenicach
   Nauczyciel: mgr Anna Kusińska - Gablankowska
    
   Sonia Żurek ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych
   Nauczyciel: mgr Marta Machura - Czarakcziewa
    
    
    Grupa II
    
   I miejsce
    
   Maksymilian Cieślak z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Chorzowie
   Nauczyciel: mgr Sylwia Wawro – Pęckowska
    
   Mikołaj Cyprian Skolimowski z Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie
   Nauczyciel: mgr Urszula Buda
    
   Katarzyna Wojtyczka z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Targu
   Nauczyciel: mgr Urszula Krauzowicz
    
    
   II miejsce
    
   Pola Chruszczyk z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu Nauczyciel: mgr Agnieszka Spodymek
    
    
   III miejsce
    
   Nie przyznano
    
   Wyróżnienie
    
   Lubomir Hojsak z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach
   Nauczyciel: mgr Krystyna Wal
    
   Amelia Kałuża ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie
   Nauczyciel: mgr Iwona Poplawska-Zimowska
    
   Natalia Kokoszka z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie
   Nauczyciel: mgr Małgorzata Szumiec
    
   Amelia Orzechowska z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina
   w Nowym Sączu
   Nauczyciel: mgr Klaudia Syjud
    
   Dymitr Szostak z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie
   Nauczyciel: mgr Jolanta Tarnowska
    

   Grupa III
    
    
   I miejsce
    
   Franciszek Szymula z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego
   w Myślenicach
   Nauczyciel: mgr Elżbieta Leśniak
    
   Julia Wójcik ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie
   Nauczyciel: mgr Iwona Popławska-Zimowska
    
    
   II miejsce
    
   Roksana Ochel ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie
   Nauczyciel: mgr Iwona Popławska-Zimowska
    
    
   III miejsce
    
   Bartosz Frydel z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu Nauczyciel: mgr Agnieszka Spodymek
    
   Emilia Sienkiewicz z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Białymstoku
   Nauczyciel: mgr Justyna Marszałek
    
    
   Wyróżnienie
    
   Katarzyna Florek z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina
   w Nowym Targu
   Nauczyciel: mgr Urszula Krauzowicz
    
   Tomasz Jasek z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego
   w Myślenicach
   Nauczyciel: mgr Elżbieta Leśniak
    
   Miłosz Kawałek z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach
   Nauczyciel: mgr Jadwiga Zagórska
    
   Maria Kolary ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce
   Nauczyciel: mgr Izabela Grzybek
    
    
   Grupa IV
    
    
   I miejsce
    
   Angelika Słowik Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie
   Nauczyciel: mgr Anna Szajer  
    
   II miejsce
    
   Nie przyznano
    
   III miejsce
    
   Anna Michniak ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie
   Nauczyciel: mgr Iwona Popławska-Zimowska
    
   Weronika Prylińska z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Targu – Filia
   w Rabce Zdroju
   Nauczyciel: mgr Alicja Krupowska
    
   Wyróżnienie
    
   Tatiana Bryja z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Targu – Filia w Rabce Zdroju
   Nauczyciel: mgr Małgorzata Majda
    
   Krzysztof Głowacki z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego
   w Myślenicach
   Nauczyciel: mgr Agnieszka Tyrała
    
   Jagoda Nowak z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego
   w Myślenicach
   Nauczyciel: mgr Elżbieta Leśniak
    
   Hanna Szaro z Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie
   Nauczyciel: mgr Agnieszka Zaborniak
    
    
    Grupa V
    
    
   I miejsce
    
   Nie przyznano
    
   II miejsce
    
   Zuzanna Kwiatkowska z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza
   w Krakowie
   Nauczyciel: mgr Izabela Grzybek
    
   III miejsce
    
   Grzegorz Malacina z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Targu – Filia
   w Rabce Zdroju
   Nauczyciel: mgr Alicja Krupowska
    
   Wojciech Ptasznik z Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I st. im. ks. kard. Franciszka Macharskiego w Krakowie
   Nauczyciel: mgr Danuta Gruza
    
   Wyróżnienie
    
   Jakub Chrobak z Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie
   Nauczyciel: mgr Anna Szajer
    
   Łucja Niziołek z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza
   w Krakowie
   Nauczyciel: mgr Izabela Grzybek
    
    
    Grupa VI
    
    
   I miejsce
    
   Michał Basista z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego
   w Myślenicach
   Nauczyciel: mgr Jarosław Olszewski
    
    
   II miejsce
    
   Malwina Krakowczyk z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara
   w Wodzisławiu Śląskim
   Nauczyciel: mgr Anna Gimpel-Jarosz
    
    
   III miejsce
    
   Piotr Klepacki ze Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach
   Nauczyciel: mgr Justyna Marszałek
    
    
   Bartłomiej Ślimak z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza
   w Krakowie
   Nauczyciel: mgr Izabela Grzybek
    
    
   Wyróżnienie
   Nie przyznano

  1. V Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
   ,,Mały pianista”
   16- 17  marca 2017 r Myślenice
    
   Plan imprezy:
    
   16 marca 2017 r – czwartek
    
               
     9.00 –   9.30   rozpoczęcie, przesłuchania uczestników (GRUPA I)- 8 osób
     9.30 – 10.30  przesłuchania uczestników (Grupa II)- 15 osób
   10.30 – 11.15  przerwa
   11.15 – 13.15   przesłuchania uczestników (GRUPA III)- 20 osób
   13.15 – 14.30  przerwa
   14.30 – 16.00  przesłuchania uczestników (GRUPA IV)- 14 osób
   16.00 – 16.45   przerwa
   16.45 - 19.00  przesłuchania uczestników (GRUPA V , VI )- 20 osób
    
   ok. 21.00        lista laureatów i lista uczniów wytypowanych do występu
   w koncercie laureatów ( informacje na stronie internetowej szkoły)
    
    
    
   17 marca 2017 r – piątek
    
     9.00 –   9.30  przesłuchania uczestników (GRUPA I) – 8 osób
     9.30 – 10.15  przesłuchania uczestników (GRUPA II) – 10 osób
   10.15 – 11.00  przerwa
   11.00 – 11.45  przesłuchania uczestników (GRUPA III)- 8 osób
   11.45 – 12.45   przesłuchania uczestników (GRUPA IV) – 10 osób       
   12.45 – 14.00  przerwa
   14.00 – 15.00  przesłuchania uczestników (GRUPA V i VI) – 8 osób     
   15.00 – 16.00  przerwa
   16.00 – 17.00  spotkanie dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów
   prowadzenie: dr hab. Michał Szczepański                                          prof. dr hab. Mariusz Drzewicki
    
   17.00              lista laureatów i lista uczniów wytypowanych do występu
                          w koncercie laureatów    
   17.00 – 17.30  próby przed koncertem
               17.30   Koncert Laureatów i wręczenie nagród

   UWAGI:
   1. Prosimy o przybycie 1 godzinę przed występem
   2. Informujemy że na miejscu będzie możliwość zamówienia obiadu
   3. Nastąpiła aktualizacja harmonogramu występów


   Szczegółowy harmonogram przebiegu konkursu dostępny do ściągnięcia (Harmonogram przebiegu.pdf)

  1. Grupa I
    
    
   I miejsce
    
   Weronika Prylińska z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu – filia Rabka Zdrój. Nauczyciel: mgr Alicja Krupowska
    
   II miejsce
    
   Zofia Brutanek z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie. Nauczyciel: mgr Maria Rojek
    
   Mateusz Duszowicz z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Gorlicach. Nauczyciel: mgr Krystyna Wal
    
   Wiktoria Osicka z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Kłodzku. Nauczyciel: mgr Joanna Kocyan
              
   III Miejsce
    
   Aleksandra Lichaj z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu. Nauczyciel: mgr Urszula Krauzowicz
     
   Wyróżnienie
    
   Krzysztof Głowacki z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach. Nauczyciel: mgr Agnieszka Tyrała
    
   Jagoda Nowak z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach. Nauczyciel: mgr Elżbieta Leśniak
    

   Grupa II
    
    I miejsce
    
   Yehuda Prokopowicz z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie. Nauczyciel: mgr Bożena Dobrowolska
    
   II miejsce
    
   Naomi Hakim ze Szkoły Muzycznej I st. w Wieliczce. Nauczyciel: mgr Izabela Grzybek
    
    
   III Miejsce
    
   Julia Grohs z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu. Nauczyciel: mgr Zuzanna Sucharowska
    
   Wyróżnienie
    
   Grzegorz Malacina z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu – filia Rabka Zdrój. Nauczyciel: mgr Alicja Krupowska
    
   Julia Halczak z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu – filia Rabka Zdrój. Nauczyciel: mgr Małgorzata Majda
    
   Mikołaj Majda z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Gorlicach. Nauczyciel: mgr Ewa Dworakowska
    
   Emilia Włodarczyk z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie. Nauczyciel: mgr Danuta Gruza
    
   Filip Krupowicz  z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku Białej. Nauczyciel: mgr Adam Podrez
    
   Maksymilian Skoczeń z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach. Nauczyciel: mgr Teresa Grudzińska - Półtorak
    
   Tymoteusz Opiela z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Raciborzu. Nauczyciel: mgr Marta Kowalczyk - Podsiadły
    

   Grupa III
    
   I miejsce
    
   nie przyznano
    
   II miejsce
    
   nie przyznano
    
    III Miejsce
    
   Anna Kądziołka i Zuzanna Kuziel z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz w Limanowej. Nauczyciel: mgr Renata Czaja
    
    Wyróżnienie
    
   Emilia Włodarczyk i Paweł Włodarczyk z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie. Nauczyciel: mgr Danuta Gruza
    
   Otylia Kwiatkowska i Marta Majerska z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz w Limanowej. Nauczyciel: mgr Elżbieta Szymocha i mgr Renata Czaja
    
   Agnieszka Gruszka i Alicja Piechura z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II  st. im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie. Nauczyciel: mgr Sylwia Wawro - Pęckowska

  1. Grupa I
    
   Zofia Brutanek                   A. Cwojdziński – Preludium Pamięci F. Chopina  
    
   Mateusz Duszowicz           J. Garścia – Sonatina F – dur op. 51 nr 4 cz. I
    
   Wiktoria Osicka                 J. Garścia – Sen o dwóch chmurkach
    
   Weronika Prylińska          A. Cwojdziński – Marzenie i J. Garścia – Sonatina G – dur op. 4 nr 2 cz. III


   Grupa II
    
   Naomi Hakim                      L. Miklaszewski – Walc Jesienny i T. Lack – Tarantela op. 47

   Yehuda Prokopowicz       J. S. Bach – Małe Preludium d – moll nr 7 i M. Moszkowski – Tarantela d–moll op. 77


   Grupa III
    
   Anna Kędziołka i Zuzanna Kuziel     J. Garścia – Ty pójdziesz z górą, ty pójdziesz z doliną i M. I. Radkiewicz – Taniec Melodia Rosyjska (oprac. A. Hendels) – „Czarne oczy”

    

  Nieobecni nauczyciele:

  Brak nieobecnych nauczycieli

  Modernizacja z adaptacją akustyczną sali koncertowej PSM I stopnia w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych