Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach

  Przewodnicząca:
  Mikołaj Wątor
  Zastępca:
  Zofia Kowalska
  Członkowie:
  Piotr Jaśkowiec
  Noemi Rymarczyk
  Filip Sikora

Nieobecni nauczyciele:

Brak nieobecnych nauczycieli

Modernizacja z adaptacją akustyczną sali koncertowej PSM I stopnia w Myślenicach - Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych